Trolls projector viewer

Trolls Projector Viewer σε τρία διαφορετικά σχέδια και χρώματα. Περιέχει Καραμελάκια.